หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

356
0

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายจีรนันท์ เพ็งจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ประมาณ 400 คน