หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมทางศาสนา วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

มอบเงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมทางศาสนา วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

427
0

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสิทธิศักดิ์ ขุนราษฎร กรรมการ มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อำเภอละงู จังหวัดสตูล แห่งละ 5,000 บาท ได้แก่ มัสยิดญามีอุ้ลอิสลามบ้านตะโละใส, มัสยิดบ้านเกาะแกล, มัสยิดบ้านควนโต๊ะแหน๊ะ และ มัสยิดเขาขาวใต้ บ้านบ่อหิน