ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (สสอค.)

รับสมาชิกประเภทสามัญ สสอค.

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ อายุไม่เกิน 50 ปี โดยกำหนดช่วงเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (สสอค.)

แบ่งปันโพสต์นี้: