หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวนิตยา ง๊ะสมัน

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวนิตยา ง๊ะสมัน

119
0

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสาวนิตยา ง๊ะสมัน จำนวนเงิน 4,000 บาท ณ มัสยิดบ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล