หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมทางศาสนา ประจำปี 2565

มอบเงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมทางศาสนา ประจำปี 2565

211
0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาและการได้มีส่วนร่วมในการทะนุบำรุงศาสนา ทั้ง 14 หน่วยสรรหาในจังหวัดสตูล