หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 1 และ 2 วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ 1 และ 2 วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

404
0

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่ 1 และ 2 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายกสมาคมฌาปนกิจและกรรมการสมาคมของทั้ง 2 สมาคม นายทะเบียนสมาคม ประธานและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด รวมถึงสมาชิกสมาคมที่ 1 จำนวน 150 คน และสมาคมที่ 2 จำนวน 120 คน