หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งวันทำการในช่วงวันหยุดพิเศษ

แจ้งวันทำการในช่วงวันหยุดพิเศษ

412
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เปิดทำการชดเชยในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 และจะหยุดทำการในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> แจ้งวันทำการในช่วงวันหยุดพิเศษ