หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

3329
0

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 1 เมือง 1 – สถานที่ลงคะแนนสรรหา สพป.สตูล
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 3 ละงู 1 – สถานที่ลงคะแนน โรงเรียนอนุบาลละงู
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 5 บำนาญเมืองสตูล – สถานที่ลงคะแนน โรงเรียนบ้านคลองขุด
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 10 อ.ทุ่งหว้า – สถานที่ลงคะแนน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 12 อาชีวศึกษา – สถานที่ลงคะแนน วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 13 สพม.16 – สถานที่ลงคะแนน โรงเรียนสตูลวิทยา 
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หน่วยสรรหาที่ 14 การศึกษาอื่นๆ – สถานที่ลงคะแนน โรงเรียนเทศบาล 1