หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

238
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตำแหน่งต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2566

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2566