หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ ประจำปี 2566

โครงการสินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ ประจำปี 2566

659
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ชุดที่ 57 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้สมาชิกสามารถยื่นคำขอกู้ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ว่าด้วย เงินกู้โครงการสินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ พ.ศ.2565 ประจำปี 2566 วงเงินกู้ 100,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>โครงการสินเชื่อสนับสนุนอาชีพเสริมวัยเกษียณ ประจำปี 2566