หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

410
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จับสลากผู้แทนสมาชิก เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น  โดยสหกรณ์กำหนดศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ตั้งแต่วันที่  6 – 9 พฤษภาคม 2566 ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566  (ตามเอกสารแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมศึกษาดูงาน