หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 600,000 บาท และ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่...

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) 600,000 บาท และ (สสอค.) 600,000 บาท ให้แก่ ครอบครัว นางรัตนา จารุวรรณ

275
0

ในวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 ด้วยผู้จัดการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นางรัตนา จารุวรรณ’ จำนวนเงิน 600,000 บาท และ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สสอค.  ให้แก่ครอบครัว ‘นางรัตนา จารุวรรณ’ จำนวนเงิน 600,000 บาท