หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ เชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจฯ สมาคม 1 และสมาคม 2

เชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจฯ สมาคม 1 และสมาคม 2

273
0

เชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมฌาปนกิจฯ สมาคม 1 และสมาคม 2
ใน วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่ สมาคม1
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สมาคม 2

คลิกลิงค์ลงทะเบียนที่นี่ >> https://forms.gle/YXikEPbvFM3suqAT7