หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายจรูญ สันบู

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายจรูญ สันบู

207
0

ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 ด้วย นายกมล แก้วคำ นายกสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 2 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายจรูญ สันบู’ จำนวนเงิน 10,000 บาท