หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต สมาชิกหน่วยอาชีวะ

มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต สมาชิกหน่วยอาชีวะ

63
0

มอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

มารดาของคุณครูสุพร สีเงินยวง สมาชิกหน่วยอาชีวะ

วันที่ 26 มีนาคม 2567ณ วัดควนปิยาราม อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกด้วยครับ //

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด