หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายวินัย รุ่งรักษา

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายวินัย รุ่งรักษา

11
0

ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฏาคม 2567 ด้วยน.ส.ขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัดเป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 2 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายวินัย รุ่งรักษา’ จำนวนเงิน 90,000 บาท