หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา ประจำปี2567

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา ประจำปี2567

26
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา กิจกรรมมอบทุนเด็กด้อยโอกาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 50 ทุน  ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล