หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย สำนักงานสหกรณ์

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย สำนักงานสหกรณ์

1144
0

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่  >> การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์