Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายกอเฉ็ม เจ๊ะสา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายกอเฉ็ม  เจ๊ะสา อายุ 36 ปี  จำนวนเงิน 400,000 บาท วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชั้น 1 โดย ผู้จัดการสหกรณ์ นายอัครินทร์  กุลวัฒน์ธนศิริ

IMG_6005_resize

IMG_6006_resize

Share This