หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นางสาวมาหนี บินสะอาด”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นางสาวมาหนี บินสะอาด”

56
0

ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 ด้วยน.ส.ขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว “นางสาวมาหนี บินสะอาด” จำนวนเงิน 600,000 บาท