ทำบุญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559

ทำบุญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

img_3282_resize

img_3292_resize

img_3293_resize

img_3297_resize

img_3300_resize

img_3306_resize

img_3323_resize

img_3326_resize

img_3338_resize

img_3340_resize

img_3345_resize

แบ่งปันโพสต์นี้: