การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2560

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สหกรณ์จึงขอประกาศรายละเอียดการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2560 ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2560

แบ่งปันโพสต์นี้: