หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2560 รับสมัครวันที่ 1-31 มกราคม 2560

การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2560 รับสมัครวันที่ 1-31 มกราคม 2560

581
0

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%ad

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2560 รับสมัครวันที่ 1-31 มกราคม 2560 จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท (รวมค่าสมัครและค่าบำรุง)


อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การรับสมัครสมาชิก สสชสอ รอบที่ 3/2560