การรับสมัครสมาชิก สสอค. สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560

การรับสมัครสมาชิก สสอค สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัดได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ กลุ่มอายุไม่เกิน 50 ปี และ กลุ่มอายุระหว่าง 51 ถึง 60 ปี กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การรับสมัครสมาชิก สสอค สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

แบ่งปันโพสต์นี้: