ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2560 ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด

ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด

15965320_1233204723399810_1344188653518676235_n

16111086_1303936496333018_624751620_n

16111332_1303936566333011_889635045_n

16111530_1303936516333016_1183135186_n

16117424_1303936602999674_773376715_n

16118356_1303936529666348_269341804_n

16118360_1303936592999675_1737047471_n

16118446_1303936486333019_1567472087_n

แบ่งปันโพสต์นี้: