สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในกิจกรรมวันครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายปรีชา  ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ เข้ารับโล่เกียรติคุณ สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61  จากนายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

16128860_1305702422823092_1135565916_n

IMG_4194-w800-h600

IMG_4243-w800-h600

IMG_4251-w800-h600

แบ่งปันโพสต์นี้: