Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายปรีชา ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในกิจกรรมวันครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายปรีชา  ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ เข้ารับโล่เกียรติคุณ สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61  จากนายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

16128860_1305702422823092_1135565916_n

IMG_4194-w800-h600

IMG_4243-w800-h600

IMG_4251-w800-h600

Share This