หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางกัญญาภัค บูรพัฒ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางกัญญาภัค บูรพัฒ

279

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางกัญญาภัค บูรพัฒ จำนวนเงิน 5,000 บาท วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

16215643_1307669982626336_2006347009_n

16215615_1307669962626338_1170639388_n