หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงงานแปรรูปยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงงานแปรรูปยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด

743
0

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2560) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสตูล จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่โรงงานแปรรูปยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มีหัวหน้าราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาและสถาบันเกษตรกร การรับบริจาคโลหิต ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้จับจ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด