รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทั่วไป

แบ่งปันโพสต์นี้: