ผู้มิสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และรับสมัครในวันที่ 1-10 มีนาคม 2560

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>> ผู้มิสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล

แบ่งปันโพสต์นี้: