ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นั้น บัดนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

แบ่งปันโพสต์นี้: