หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด วันที่ 22 มีนาคม 2560

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด วันที่ 22 มีนาคม 2560

1399
0

นายปรีชา  ดุลยการัณย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์