สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายอุดม ปล้องอ่อน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายอุดม ปล้องอ่อน จำนวนเงิน 15,000 บาท วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ วัดคอหงส์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบ่งปันโพสต์นี้: