หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ การรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ สสอค.

การรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ สสอค.

542

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ขอความร่วมมือทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (1) กลุ่มสมาชิกอายุไม่เกิน 50 ปี และ (2) กลุ่มอายุระหว่าง 51 ถึง 60 ปี กําหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561

อ่านรายละเอียดที่นี่>>สมัครสมาชิก สสอค.

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ใบสมัครสมัครสมาชิก สสอค.