หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคาประกันสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

สอบราคาประกันสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

138

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีความประสงค์ให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอราคาการรับประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ โดยมีเงื่อนไขกรมธรรม์และรายละเอียด ดังนี้
ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และกำหนดเปิดซองและนำเสนอด้วยตนเอง เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>สอบราคาประกันสินเชื่อ