หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรให้บริการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยต้อกระจก

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรให้บริการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยต้อกระจก

206

ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรเป็นหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง โดยเปิดดำเนินการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยต้อกระจกที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และได้จัดโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก ซึ่งให้การรักษาผ่าตัดต้อกระจกให้กับกลุ่มข้าราชการ, ญาติสายตรง (ประกอบด้วย บิดา, มารดา, คู่สมรส, และบุตร) ตลอดจนข้าราชการบำนาญ เพื่อลดอัตราการตาบอดและป้องกันไม่ให้เกิดการตาบอด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดที่นี่>>โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก