หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มอบเงินให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มอบเงินให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

226

วันที่ 21 พฤษภาคม นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด คณะกรรมการ และที่ปรึกษา ได้มอบเงินในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของสหกรณ์ฯ ให้กับ วัดวังสายทอง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล