หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผลการสอบราคาประกันสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

แจ้งผลการสอบราคาประกันสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

123

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง สอบราคาประกันสินเชื่อ  โดยให้บริษัทประกันที่สนใจเสนอสอบราคาการรับประกันสินเชื่อเงินกู้สามัญ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00–10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อ.เมือง จ.สตูล  โดยกำหนดเปิดซองและนำเสนอด้วยตนเอง เวลา 10.30 น. ในวันเดียวกัน นั้น

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แจ้งผลการสอบราคาประกันสินเชื่อ