หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561

640

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2561   โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  1-31 สิงหาคม 2561   ในวันและเวลาทำการ  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด   และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  สาขาละงู นั้น

ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยแล้ว และสหกรณ์จะทำการโอนเงินทุนการศึกษาบุตรเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศรายชื่อทุน ปี 61