หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ เข้าร่วมงานสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุฯ ปี 2561

ขอเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ เข้าร่วมงานสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุฯ ปี 2561

671

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเงินได้รายเดือนหลังเกษียณฯ นั้น ทางสหกรณ์ฯ จึงจัดให้มีการพบปะระหว่างสหกรณ์และสมาชิกผู้เกษียณฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการในปี 2561 เข้าร่วมงาน ในวันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยในงานจะมีการมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกผู้เกษียณฯ ทุกท่าน

อ่านรายละเอียดที่นี่>>หนังสือเชิญงานเกษียณฯ

อ่านรายละเอียดที่นี่>>รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ