หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสาวพรทิพย์ กาฬศรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสาวพรทิพย์ กาฬศรี

157

วันที่ 10 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 1 และ นายอรพันธุ์ บินรินทร์ กรรมการและเลขานุการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางสาวพรทิพย์ กาฬศรี จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ บ้านต้นโดน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล