หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสาวประยูร สิทธิมาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางสาวประยูร สิทธิมาก

112

วันที่ 9 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายฮาหรูน หยังสู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางสาวประยูร สิทธิมาก จำนวนเงิน 4,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ บ้านต้นโดน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง