หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม ร่วมบริจาคของ ในโครงการ วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562

ร่วมบริจาคของ ในโครงการ วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562

345

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ นายฮาหรูน หยังสู กรรมการ และนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมบริจาคของ ในโครงการ วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล (เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา)