หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

322

วันที่ 24 พฤษภาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธาน และนายบัญญัติ รักศิลป์ กรรมการ มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มัสยิดและสำนักสงฆ์ จำนวนแห่งๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ มัสยิดบ้านโคกพยอม อ.เมือง จ.สตูล มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม หมู่ 4 ต.ควนขัน จ.สตูล มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม หมู่ 3 ต.ควนขัน จ.สตูล สำนักสงฆ์ธงชัยภาวนา ต.คลองขุด จ.สตูล และสำนักสงฆ์ขุนพูล ต.ควนขัน จ.สตูล