หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

518
0

วันที่ 24 พฤษภาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธาน และนายบัญญัติ รักศิลป์ กรรมการ มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มัสยิดและสำนักสงฆ์ จำนวนแห่งๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ มัสยิดบ้านโคกพยอม อ.เมือง จ.สตูล มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม หมู่ 4 ต.ควนขัน จ.สตูล มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม หมู่ 3 ต.ควนขัน จ.สตูล สำนักสงฆ์ธงชัยภาวนา ต.คลองขุด จ.สตูล และสำนักสงฆ์ขุนพูล ต.ควนขัน จ.สตูล