หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

รายงานผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

3861
0

ตามที่ได้มีการลงคะแนนสรรหาประธานดำเนินการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้นับคะแนนสรรหาเรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน