หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายประจวบ รัตนสุวรรณ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายประจวบ รัตนสุวรรณ

386
0

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายไพโรจน์ สุกขาว กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายประจวบ รัตนสุวรรณ จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ วัดป่าช้าจีน ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล