หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.เลิศลักษณ์ สมภู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.เลิศลักษณ์ สมภู

202
0

วันที่ 12 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายฮาหรูน หยังสู รองประะธาน คนที่ 2 และ นายไพโรจน์ สุกขาว กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.เลิศลักษณ์ สมภู จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดเขาขาวพัฒนาราม อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล