หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายเลิศศักดิ์ หมีนหวัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายเลิศศักดิ์ หมีนหวัง

295
0

วันที่ 25 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายฮาหรูน หยังสู รองประะธาน คนที่ 2 นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ นายเกษม สะหมัดหานาย กรรมการ และนายสิทธิศักดิ์ ขุนราษฎร กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายเลิศศักดิ์ หมีนหวัง จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล