หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกวันหยุดทำการสหกรณ์ 13-15 เมษายน 2563

ยกเลิกวันหยุดทำการสหกรณ์ 13-15 เมษายน 2563

183
0

เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ยกเลิก วันหยุดราชการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในการการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ วันที่ 13-15 เมษายน 2563 พ.ศ. 2563 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เปิดทำการปกติ

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ยกเลิกวันหยุดทำการสหกรณ์