หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ “รับอายุไม่เกิน 75 ปี” เป็นรอบพิเศษ เนื่องใน “วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ “รับอายุไม่เกิน 75 ปี” เป็นรอบพิเศษ เนื่องใน “วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

1111
0

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ “รับอายุไม่เกิน 75 ปี” เป็นรอบพิเศษ เนื่องใน “วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น ทางสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก เพื่อให้สมาชิกผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 2

อ่านรายละเอียดที่นี่>>รับสมัครสมาชิก สมาคมฯ2 อายุไม่เกิน 75 ปี
อ่านรายละเอียดที่นี่>>ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ2 อายุไม่เกิน 75 ปี